Poți să mergi în rai cu tatuaje?

Poți să mergi în rai cu tatuaje?

Poți să mergi în rai cu tatuaje? Tatuajele au fost o formă de auto-exprimare și de modificare a corpului de secole, cu semnificații și semnificații diferite în funcție de cultură și individ. Cu toate acestea, în unele cercuri religioase, tatuajele au fost considerate în mod tradițional tabu sau vinovate. În acest articol, vom explora dacă o persoană tatuată poate merge sau nu în rai, mai ales în contextul Bibliei.

Vechiul Testament și tatuaje

În Vechiul Testament, există câteva referiri la tatuaje. Una dintre cele mai cunoscute referințe este în Levitic 19:28, care spune: „Să nu vă tăiați trupurile pentru morți și să nu vă tatuați: Eu sunt Domnul”. Acest verset este adesea citat ca o interdicție a tatuajelor, iar unii îl interpretează ca o poruncă de la Dumnezeu.

Cu toate acestea, este important să luăm în considerare contextul acestui verset în corpul mai larg al Scripturii. Versetul face parte dintr-o listă de reglementări date israeliților, dintre care multe se referă la puritatea rituală și la practicile de închinare. În acest context, este posibil ca interzicerea tatuajelor să fi fost menită să împiedice israeliții să adopte practicile de tatuare ale culturilor păgâne din jur, adesea asociate cu idolatrie și închinarea la zei falși.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că cuvântul „tatuaj” din textul ebraic original este tradus ca „marca”, iar versetul nu specifică ce tip de mărci sunt interzise. Unii bibliști cred că versetul se poate referi la practica tăierii sau marcarea pielii ca o formă de doliu pentru morți, mai degrabă decât la tatuaje așa cum le înțelegem astăzi.

Credit: Shutterstock

Noul Testament și tatuaje

Noul Testament nu abordează direct problema tatuajelor. Cu toate acestea, conține învățături care pot oferi unele îndrumări în acest sens.

Un principiu cheie de luat în considerare este învățătura din Romani 14:7, care afirmă „Fiindcă niciunul dintre noi nu trăiește pentru el însuși și nimeni nu moare pentru el însuși”. Acest verset ne învață că viața noastră nu ne aparține nouă, ci mai degrabă a lui Dumnezeu. Înseamnă că trupurile noastre nu ne aparțin și că suntem chemați să le folosim pentru a onora și slujește lui Dumnezeu.

Vechiul Testament și tatuaje
credit: am întrebări

Un alt principiu de luat în considerare este învățătura din 1 Corinteni 6:19-20, care spune: „Nu știți că trupul vostru este un templu al Spirit Sfant în tine, ce ai de la Dumnezeu? Nu-ți aparține, pentru că ai fost cumpărat cu o pretul. Așa că glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru. Acest verset ne învață că trupurile noastre sunt casa locul sfântului Spirit, și suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu, având grijă de trupul nostru și folosindu-l pentru a-L slăvi.

Pe baza acestor învățături, s-ar putea argumenta că a face un tatuaj nu este neapărat un păcat, dar este important să luăm în considerare motivația din spatele tatuajului și dacă îl onorează sau nu pe Dumnezeu și reflectă dorința de a-L glorifica.

Tatuajele și salvarea unei persoane

În cele din urmă, întrebarea dacă o persoană tatuată poate merge sau nu în rai nu este despre tatuajele în sine, ci mai degrabă despre relația persoanei cu Dumnezeu.

Potrivit Bibliei, calea de a obține mântuirea și viața veșnică cu Dumnezeu este prin credința în Iisus Hristos. În Ioan 3:16 se spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Acest verset ne învață că mântuirea nu este câștigată prin propriile noastre eforturi sau fapte, ci mai degrabă un dar de la Dumnezeu prin credința în Isus.

Prin urmare, dacă o persoană tatuată poate merge sau nu în rai nu depinde de tatuajele lor, ci mai degrabă de credința în Isus ca salvator. și dorința lor de a-l urma.

încărcător ajax

Sursa articolului in engleza: Poți să mergi în rai cu tatuaje?

Leave a Comment