Asemănări între Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithras în viziunea Bisericii

Asemănările dintre Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithra

Asemănările dintre Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithras au fost subiect de dezbatere și discuții în cadrul bisericii creștine de secole. În timp ce unii susțin că aceste asemănări sunt dovezi ale unei tradiții spirituale comune, alții cred că sunt pur și simplu coincidențe. În acest articol, vom explora perspectiva bisericii asupra acestor asemănări de la începuturile ei până astăzi.

Vederi ale Bisericii Primare

In primele zile a crestinismului, biserica sa concentrat în primul rând pe răspândirea învățăturilor lui Isus Hristos și pe convertirea necredincioșilor. Ca atare, au existat puține discuții despre asemănările dintre Isus și alte figuri religioase. Cu toate acestea, ca Creștinismul a început să se răspândească și să cunoască alte religiiunii conducători ai bisericii timpurii au început să observe asemănările dintre Isus și figuri precum Horus și Mithras.

Unul dintre primii lideri ai bisericii care a comentat aceste asemănări a fost Tertulian, a creştin Apologetul secolului al II-lea și al III-lea. În lucrarea sa „Împotriva neamurilor”, Tertullian a susținut că asemănările dintre Isus și aceste alte figuri erau dovezi ale „mimetismului diabolic”, în care Satana a creat în mod deliberat religii false pentru a înșela oamenii și a-i îndepărta de adevărul creștinismului.

Vederi ale Bisericii Primare

Vederi ulterioare ale bisericii

Pe măsură ce creștinismul a continuat să se răspândească și să întâlnească alte religii, punctul de vedere al bisericii asupra asemănărilor dintre Isus și alte personaje a început să se schimbe. Mai degrabă decât să vedem în aceste asemănări dovada mimetismului diabolic, unii conducătorii bisericii au început să vadă ca dovadă a unei tradiții spirituale împărtășite.

Unul dintre cei mai importanți lideri ai bisericii care a adoptat această opinie a fost Origen, un teolog creștin din secolul al III-lea. În lucrarea sa „Contra Celsum”, Origen a susținut că asemănările dintre Isus și figuri precum Horus și Mithra erau dovada unei înțelepciuni spirituale preexistente care fusese transmisă de-a lungul veacurilor. El credea că această înțelepciune a fost distorsionată de-a lungul timpului, ducând la crearea unor religii false.

Vederi ulterioare ale bisericii

Vederi asupra bisericii moderne

În timpurile moderne, viziunea bisericii asupra asemănărilor dintre Isus și alte figuri a continuat să evolueze. Mulți savanți și teologi creștini contemporani cred că aceste asemănări sunt pur și simplu coincidențe și nu reflectă o tradiție spirituală comună. Ei susțin că asemănările sunt probabil rezultatul tendinței umane de a găsi modele și conexiuni acolo unde nu există.

În ciuda acestui fapt, există încă savanți creștini contemporani care cred că asemănările dintre Isus și alte figuri sunt dovada unei tradiții spirituale comune. Ei susțin că aceste asemănări reflectă un adevăr mai profund despre natura lui Dumnezeu și experiența umană.

Vederi asupra bisericii moderne

Perioada istorică în care a trăit fiecare subiect

Perioada istorică în care a trăit fiecare subiect este o chestiune de dezbatere în rândul savanților, deoarece dovezile istorice ale existenței lor sunt limitate. Cu toate acestea, perioadele de timp general acceptate pentru fiecare subiect sunt următoarele:

Trebuie remarcat faptul că dovezile istorice pentru existența fiecăreia dintre aceste figuri sunt limitate, iar perioadele în care ar fi trăit se bazează pe o combinație de dovezi istorice, literare și arheologice.

Asemănări între Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithra

Au fost citate mai multe asemănări între Iisus Hristos, Horus, Krishna și Mithra. Unele dintre cele mai frecvent citate asemănări includ:

  • Nașterea și filiația: Cele patru personaje s-ar fi născut dintr-o mamă fecioară, Iisus și Horus fiind născuți respectiv din Maria și Isis, în timp ce Krishna și Mithra s-ar fi născut din mame divine. În plus, se spune că cele patru personaje s-au născut în circumstanțe umile sau neobișnuite, cu Isus născut într-o iesle, Horus într-o mlaștină, Krishna într-o celulă de închisoare și Mithras într-o peșteră.
  • puteri miraculoase: Cele patru personaje ar fi făcut minuni și ar avea puteri supranaturale. De exemplu, se spune că Isus i-a vindecat pe bolnavi și i-a înviat pe morți, în timp ce Horus a dat vedere orbilor și a înviat morții. Se spune că Krishna a făcut multe minuni, cum ar fi ridicarea dealului Govardhana și redarea vederii orbilor, iar Mithras ar fi avut capacitatea de a vindeca bolnavii și de a controla elementele.
  • Moartea și învierea: Cele patru personaje vor fi moarte și înviate. Se spune că Isus a fost răstignit și înviat din morți, în timp ce se spune că Horus a fost ucis și înviat de tatăl său Osiris. Se spune că Krishna a fost ucis de o săgeată, dar a înviat mai târziu, iar Mithra a fost ucis și înviat din morți, adesea asociat cu povestea „uciderea taurului”.
  • natura divină: Cele patru figuri sunt considerate divine sau semi-divine. Isus este considerat Fiul lui Dumnezeu în creștinism, în timp ce Horus este considerat fiul zeului Osiris în mitologia egipteană, iar Krishna este considerat o întruchipare a zeului hindus Vishnu. Mithra este considerat un zeu al luminii și al adevărului.
  • rolul de salvator: Cele patru personaje sunt considerate salvatori ai umanității în religiile lor respective. Se spune că Isus a murit pentru păcatele omenirii și a oferit calea spre mântuire, în timp ce se spune că Horus a răzbunat moartea tatălui său și a restabilit ordinea în lume, Krishna este considerat salvatorul lumii. Umanitatea în hinduism și Mithra este considerat mântuitorul și mijlocitorul între Dumnezeu și om.

Trebuie remarcat faptul că multe dintre aceste asemănări au fost dezbătute de savanți și experți și nu este clar dacă aceste asemănări sunt pur coincidențe sau dovezi ale unei tradiții spirituale comune.

Concluzie

Asemănările dintre Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithras au fost subiect de dezbatere și discuții în cadrul bisericii creștine de secole. Viziunea bisericii asupra acestor asemănări a evoluat de-a lungul timpului, de la a le vedea ca o dovadă a mimetismului diabolic în primele zile ale creștinismului, la a le vedea ca o dovadă a unei tradiții spirituale împărtășite, la viziunea modernă că sunt pur și simplu coincidențe. În cele din urmă, adevărul despre aceste asemănări rămâne o chestiune de credință și interpretare personală.

Referință și imagini: CT / Wikipedia

încărcător ajax

Sursa articolului in engleza: Asemănări între Isus Hristos, Horus, Krishna și Mithras în viziunea Bisericii

Leave a Comment