Semnificația durerii / stinge Duhul Sfânt / Un studiu și o aplicare biblică – Biserica este calea mea

Durerea este o emoție cu care fiecare trebuie să se confrunte la un moment dat în viață. Este un răspuns firesc la pierderea cuiva apropiat. Sentimentul de durere sau doliu poate varia de la regret ușor până la întristare profundă sau disperare.

Sfantul Duh joacă un rol major în formarea noastră spirituală. El este a treia persoană a Trinității și prezența lui Dumnezeu în viețile noastre.

Primul pas, conform studiului biblic, este să recunoaștem ce înseamnă durerea pentru diferiți oameni. De exemplu, este important să recunoașteți că nu toți oamenii se întristează în același mod și, de asemenea, este important să nu judecați pe cineva pentru că acesta se întristează diferit decât voi. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, o persoană îndurerată poate demonstra o mare emoție, în timp ce alta poate acționa ca și cum nu i-ar păsa, deoarece

În general, Duhul Sfânt este înțeles ca fiind a treia persoană a Treimii – Dumnezeu în acțiune. Stinge înseamnă a stinge sau a stinge. Acest studiu analizează modul în care Duhul lui Dumnezeu poate fi stins în noi și ce înseamnă pentru noi atunci când se întâmplă acest lucru. De asemenea, oferă îndrumări practice despre cum să evităm stingerea Duhului Sfânt în viețile noastre.

Înțelegerea ce înseamnă a întrista pe Duhul Sfânt

Mâhnirea Duhului Sfânt are loc atunci când creștinii nu primesc Duhul Sfânt.

2 Tesaloniceni 3:5 „De aceea, când nu am mai suportat, am trimis să aflu despre credința voastră. Mi-a fost teamă că ispititorul te-ar fi ispitit și că ostenelile noastre ar fi putut fi zadarnice”.

Duhul Sfânt este prezent în viețile noastre și ar trebui să primim puterea și pacea Lui. A-l întrista pe Duhul Sfânt înseamnă că nu Îl primim și îl evităm. Trebuie să ne pocăim și să cerem Sfântului

Motivele obișnuite pentru care oamenii întristează pe spiritul sfânt sunt atunci când încetează să se roage, simt că trebuie să câștige dragostea lui Dumnezeu sau când renunță la credința lor pentru un timp.

Biblia ne învață că întristarea Duhului Sfânt este împotriva voinței lui Dumnezeu și este un păcat de neiertat.

Biblia avertizează împotriva întristării Duhului Sfânt și detaliază ce se poate întâmpla ca urmare. Mâhnirea Duhului Sfânt nu este un păcat care poate fi iertat, dar este un păcat de neiertat. Când îl întristești pe Duhul Sfânt, respingi lucrarea lui Dumnezeu în viața ta și te îndepărtezi de la călăuzirea Lui.

Isus nu este supărat pe oamenii din Marcu 3:29-30 și nu le face nimic. Isus nu îi mustră, nici nu alungă sau blestemă pe acești oameni, iar acest articol va explora ceea ce a spus Isus în legătură cu acest subiect.

Sfantul Duh

Ce spune Biblia despre mâhnirea și stingerea Duhului Sfânt?

În acest studiu biblic, vrem să ne uităm la ce spune Biblia despre mâhnirea și stingerea Duhului Sfânt. Acest lucru se poate face analizând trei versete diferite legate de aceste subiecte.

1) I Tesaloniceni 5:19 spune: „Nu stingeți focul Duhului”.

2) Isaia 43:2 spune: „Când vei trece prin apă, voi fi cu tine sau prin foc”.

3) Romani 8:26-27 spune: „Și în ziua aceea, Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor; nu va mai fi moarte, întristare sau plâns. Toate aceste lucruri au dispărut pentru că în această zi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu dragostea Lui în Hristos Isus, Domnul nostru.”

Cum să întristăm și să stingem Duhul Sfânt cu acțiunile noastre

Pentru a-l întrista pe Duhul Sfânt, trebuie să respingem ceea ce face El în viața noastră și a celorlalți. A stinge Duhul Sfânt este un refuz voit de a-i asculta.

1. Îl putem întrista pe Duhul Sfânt cu cuvintele noastre, fiind neascultători, lipsiți de respect, lipsiți de compasiune, nepoliticoși sau folosind blasfemia

2. De asemenea, îl putem întrista pe Duhul Sfânt prin acțiunile noastre, fiind neascultători, lipsiți de respect, lipsiți de compasiune, nepoliticoși sau folosind blasfemia

3. Sau putem stinge Duhul Sfânt cu cuvintele noastre refuzând să ne rugăm și să ne închinăm Lui chiar și atunci când știm că este greșit să nu facem acest lucru – ca în timpul unei urgențe sau a unui dezastru natural – și cu acțiunile noastre, refuzând să ne rugăm și să ne închinăm chiar și când știm că este greșit să nu faci asta – ca în timpul unei urgențe sau a unui dezastru natural.

Jale

1. stinge Duhul Sfânt spunându-I „Nu”.

Stingerea Duhului Sfânt este o temă comună în Biblie.

În Fapte 2:3, Petru a spus că a fi botezat în apă nu este suficient pentru a scăpa de păcat. El știa că oamenii trebuie să se pocăiască și să se îndepărteze de păcatele lor pentru a fi mântuiți. De asemenea, știa că oamenii au nevoie de acest Duh Sfânt pentru pace și bucurie înainte de a primi iertarea de la Dumnezeu.

În Fapte 4:8-10, Petru a văzut un om care nu putea vorbi pentru că era plin de Duhul Sfânt. Același om a venit și a vorbit după ce Petru l-a întrebat dacă a fost umplut de același Duh Sfânt prin care a rostit aceste cuvinte.

2. stinge Duhul Sfânt neascultând de El

Dacă Duhul Sfânt te convinge de păcat, ar trebui să te pocăiești.

Biblia spune că dacă Duhul Sfânt ne convinge de păcat, trebuie să ne pocăim. Dacă ignorăm această convingere și refuzăm să ne pocăim, ce credem că se va întâmpla? Convingerea va crește în intensitate până când va deveni imposibil să o mai ignorăm. Și când se va întâmpla asta, toate păcatele noastre vor fi descoperite înaintea lui Dumnezeu și mânia Lui se va revărsa asupra noastră. Așa că atunci când acest lucru se întâmplă în viața ta, nu stinge Duhul Sfânt ignorându-L! Pocăi!

3. stinge Duhul Sfânt cu un stil de viață al păcatului

Este important de știut că doliu este un proces natural. Nu este același lucru cu a purta vinovăție, regret sau rușine.

Nu ar trebui să ne simțim vinovați pentru doliu, deoarece este ceva care ne vine în mod natural, având în vedere pierderea cuiva apropiat. De asemenea, ar trebui să știm că, în timp ce unii oameni experimentează un răspuns imediat, unii oameni pot dura luni sau ani înainte de a fi capabili să se întristeze pentru cineva care a murit. Cu toate acestea, este important să nu „stingeți” Duhul Sfânt cu un stil de viață de păcat.

4. Când apare doliu?

Există patru etape în procesul de doliu: negare, furie, negociere și depresie. Când o persoană trece prin aceste etape, are un sentiment de vindecare în timp.

Biblia ne oferă exemplul lui Iosif și al israeliților pentru a ilustra cum putem face față pierderii temporare a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.

Iosif le-a spus fraților săi: „Voi ați vrut rău împotriva mea, dar Dumnezeu a vrut să fie bine, ca să facă ca mulți oameni să rămână în viață, așa cum sunt astăzi” (Geneza 50:20).Sursa articolului in engleza: Semnificația durerii / stinge Duhul Sfânt / Un studiu și o aplicare biblică – Biserica este calea mea

Leave a Comment