Armele războiului nostru nu sunt carnale!

Armele războiului nostru nu sunt carnale, ci sunt puternice în Dumnezeu pentru doborârea cetăților. Ni s-a dat armura lui Dumnezeu pentru a sta împotriva uneltirilor diavolului. Suntem mai mult decât biruitori prin Hristos care ne iubește.

Armele războiului nostru

Armele războiului nostru nu sunt carnale, ci sunt puternice în Dumnezeu pentru dărâmarea cetăților, aruncarea imaginației și a oricărui lucru înalt care se înalță împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, aducând în captivitate fiecare gând la ascultarea lui Hristos (2 Corinteni 10:4-5).

Armele războiului nostru nu sunt din această lume, ci sunt arme spirituale care au puterea de a distruge fortărețele Satanei. Aceste arme sunt puternice în Dumnezeu pentru că sunt folosite pentru a dărâma minciunile pe care ni le spune Satana, pentru a distruge imaginile false pe care le avem despre noi înșine și despre alții și pentru a ne aduce gândurile în captivitate la Hristos.
Armele războiului nostru

Importanța armelor spirituale

Una dintre cele mai importante arme spirituale pe care le avem este rugăciunea. Rugăciunea este modul în care comunicăm cu Dumnezeu și prin rugăciune cerem ocrotirea și călăuzirea lui. O altă armă spirituală importantă este Biblia. Biblia este adevărul nostru și este ghidul nostru pentru viață. Ne arată cine este Dumnezeu și cum trebuie să trăim. Biblia este, de asemenea, o armă împotriva inamicului. Inamicul va folosi minciuna și înșelăciunea pentru a încerca să ne distrugă, dar Biblia este apărarea noastră împotriva acestor atacuri.

Tipurile de arme spirituale

Există mai multe tipuri de arme spirituale pe care le putem folosi în războiul nostru împotriva inamicului. Unele dintre acestea includ Rugăciunea, închinarea Cuvântul lui Dumnezeuși mărturiile noastre. Aceste arme sunt puternice și eficiente împotriva inamicului, deoarece nu sunt carnale, ci sunt spirituale.

Cum să folosiți arme spirituale sau mai multe

Armele noastre spirituale nu sunt carnale, ci sunt puternice prin Dumnezeu până la dărâmarea fortărețelor. Le folosim pentru a purta război împotriva forțelor spirituale ale răului din tărâmurile cerești. Luăm poziție împotriva planurilor diavolului. Rezistăm tentațiilor sale. Ne-am pus pe armura completă a lui Dumnezeu, astfel încât să putem lua poziție împotriva trucurile rele ale diavolului.

Armele războiului nostru

Puterea armelor spirituale

Armele noastre de război nu sunt carnale, ci sunt puternice în Dumnezeu pentru doborârea cetăților. Noi folosim sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și rugăciunile sfinților pentru a purta războiul nostru spiritual. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăță de orice păcat și ne dă victorie.

Rezultatele armelor spirituale

Armele spirituale pe care le avem la dispoziție sunt puternice și eficiente împotriva inamicului. Aceste arme nu sunt carnale, ci sunt puternice prin Dumnezeu pentru a trage în jos de cetăți. Cu aceste arme, putem distruge argumentele și orice lucru înalt care se înalță împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, aducând fiecare gând în captivitate la ascultarea lui Hristos. Putem, de asemenea, să luăm poziție împotriva schemelor diavolului și să rezistăm atacurilor sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, putem învinge dușmanul și putem fi victorioși în Hristos.

Armele războiului nostru

Referință: Wikipedia

Vă rugăm să urmați și ca noi:

Sursa articolului in engleza: Armele războiului nostru nu sunt carnale!

Leave a Comment